данъчна декларация

Новата година започва с редица нововъведения и от НАП, свързани най-вече с процедурите по данъчно облагане и подаване на данъчни декларации. Като цяло целта на новостите е оптимизиране на процесите и улеснение на физическите и юридическите лица, а едновременно с това, разбира се, и по-бърза и надеждна работа на системите в приходната агенция. Продължава логичната тенденция на преминаване към електронно обслужване с оглед на развитието на технологиите, нарастването на обема на информация и предпочитанието на потребителите към електронния достъп.

Може би най-значимата промяна през 2020-та е удължаването на срока за ползване на отстъпка от 5% за ранно подаване на данъчна декларация до 31-ви март вместо до 31-ви януари, както беше досега. Условията за ползване на тази отстъпка остават нейната сума да не надвишава 500 лева, както и лицето да не е обект на принудително изпълнение на данъчни задължения.

Друго важно нововъведение, касаещо най-вече физическите лица, е че подаваните от тях декларации ще се попълват автоматично от системата, а потребителят трябва само да провери дали данните са коректни. Става въпрос за доходи от трудови правоотношения, включително граждански договори, и хонорари. За целта българските дружества е необходимо да подадат тази информация в системите на НАП до края на февруари. На практика, „умните декларации“ ще работят пълноценно от 1-ви март, когато ще разполагат с всички необходими данни.

Все пак, физическите лица, които са получавали допълнителни доходи през годината под формата на наеми, например, ще трябва да подадат ръчно тази информация, тъй като системата не може да я генерира автоматично. Допълнително е необходимо да се впишат и всички данъчни облекчения, от които лицето желае да се възползва, както и приложените към тях документи.

Казано с две думи, подаването на данъчна декларация през тази година би трябвало да бъде по-лесна задача от преди. Разбира се, професионалната помощ при този процес продължава да е препоръчителна с цел избягване на грешки и неприятности с НАП. Компетентен счетоводител би подсигурил и възползване на лицето от всички полагащи му се данъчни облекчения.

Този сайт използва cookies

"Cookies" подобряват вашето онлайн присъствие и събират общодостъпни статистически данни. Продължавайки престоя си в сайта, Вие се съгласявате с тези "cookies".

Close