Услугите, които предлагаме, се предоставят на клиента в пълна конфиденциалност. Анализите са изготвени на база на публични източници, считани от нас за достоверни, но компанията ни не разполага с никакъв контрол върху тях. Поради тази причина не може да се даде пълна гаранция за точност и актуалност.

Целта на предоставяните от компанията услуги е информация и съдействие на клиента. Анализите не могат да се пресъздават частично или изцяло под каквато и да е форма, нито да се препродават на трети лица след покупка. „Монна 71“ ЕООД не носи отговорност за евентуални преки или косвени загуби, произхождащи от използването на предоставената информационна услуга.

Този сайт използва cookies

"Cookies" подобряват вашето онлайн присъствие и събират общодостъпни статистически данни. Продължавайки престоя си в сайта, Вие се съгласявате с тези "cookies".

Close