istoria-na-uspeha

Тази така наречена история на успеха е посветена на първия ни клиент, който, разбира се, е със специално значение за нашия екип и продължава да се доверява на услугите ни и до днес. Става въпрос за една от водещите компании за авточасти, която разполага с няколко обекта в страната, както и с онлайн магазин. Накратко – фирмата търгува с всякакви видове части за различни марки и модели автомобили. Към днешна дата се развива изключително успешно, а ние сме горди, че до известна степен допринесохме за това положително развитие на компанията, чието състояние не беше чак толкова цветущо преди известно време.

Както се казва, всяко зло за добро, защото именно трудностите пред фирмата превърнаха екипа ни в неин партньор. Тук е редно да поздравим и управителя й, който в тежките моменти не се отказа и реши да потърси решение на проблемите. В общи линии, подозираше, че неприятностите са налице поради неефикасно управление на паричните потоци и се обърна към нас за финансов анализ на компанията. Бяхме изключително въодушевени да се заемем с първи си голям проект и да помогнем с каквото можем. Още в началото на анализа успяхме да идентифицираме най-големите проблеми във финансовото управление на бизнеса. Той генерираше доста добри приходи за малка фирма и вече беше изградена стабилна мрежа от клиенти и широка продуктова гама. Въпреки това печалбите на компанията бяха прекалено ниски и продължаваха да спадат.

Проучихме добре финансовото състояние на нашия клиент и проблемите постепенно започнаха да се открояват. Установихме, че е налице сериозен дисбаланс между паричните потоци, свързани с търговските вземания и задължения. С други думи, компанията плащаше веднага задълженията към своите доставчици, но й отнемаше твърде много време, за да събере вземанията от клиентите си. Това логично почти постоянно оставяше фирмата без никакви свободни средства за текущи нужди, включително и за заплати, наеми и други постоянни разходи. За да се преодолее този проблем, компанията често прибягваше към финансиране с банкови кредити, повечето от които я натоварваха със сериозни лихвени плащания и крайно неизгодни условия. Получаваше се парадоксът бизнесът да се развива положително и да увеличава продажбите си, като същевременно задлъжнява и влиза в дългова спирала.

Препоръките на нашия екип бяха да се намери начин, по който обращаемостта на вземанията да се подобри и приходите бързо да се превръщат в реални парични средства. Оказа се, обаче, че дългият отложен срок на плащане е едно от най-сериозните конкурентни предимства на фирмата и именно по този начин печели нови клиенти. Поради тази причина предложихме да прибегнат до други мерки – забавяне на плащанията към доставчиците. Ставаше дума не да закъсняват с плащанията и да си развалят търговските отношения, а да ги предоговорят и да се споразумеят за по-дълги срокове на отложено плащане поне с част от доставчиците.

Това се оказа доста разумен ход и по този начин дисбалансът почти изчезна. Все пак, вземанията и техният бавен период на получаване все още не бяха напълно компенсирани с отложеното плащане към доставчиците, затова препоръчахме още един източник на финансиране с оборотни средства – дългосрочен овърдрафт. Значително по-евтин, ликвиден и подходящ за конкретната ситуация дългов инструмент отколкото скъпите бързи кредити. Овърдрафтът в комбинация с променените схеми на плащания към доставчиците помогна на бизнеса да се възстанови и още през същата година печалбите осезаемо се повишиха. Интересно е, че фирмата действа по същия начин и до днес, а оперативната ефективност е изключително висока.

След елиминиране на вътрешните си финансови проблеми компанията зае още по-стабилни позиции на пазара и започна да търси различни възможности за развитие. Една от тях беше търговията с гуми за автомобили. Управителят сподели на екипа ни, че това бизнес направление винаги го е интересувало, но не знае дали подобна голяма инвестиция би си струвала от гледна точка на възвръщаемост. Това беше и причината да поръча от нас секторен анализ на този отрасъл.

Проучихме добре пазара, а основните изводи, които направихме, бяха свързани с факта, че отличителните му характеристики са ниски маржове, използвани от компаниите, с които, обаче, се генерират доста високи печалби. В сектора вече съществуваха няколко изявени лидера, но разликата между тях и останалите компании беше много голяма. Беше очевидно, че пазарът е достатъчно доходоносен и все още има добри възможности за навлизане на нови играчи.

Клиентът ни сякаш точно това искаше да чуе. През следващата финансова година фирмата активно се зае с търговия с гуми. След пет трудни и слаби откъм печалби месеца компанията започна да възвръща своята инвестиция и в крайна сметка излезе на плюс. Оттогава насам общите печалби са с около три пъти по-високи, а гумите са един от най-печелившите продукти за фирмата. Едва ли има по-добро доказателство, че решението беше изключително разумно.

Работата ни с нашия първи клиент ни даде безценен опит и увереност, че можем да бъдем полезни за българския бизнес. Още тогава успяхме да открием формулата към успеха, която всъщност се оказа изключително проста – третиране на клиента като партньор, на когото сме отдадени да помогнем, а не като касичка, която искаме да източим. Днес продължаваме да работим все така задружно и вдъхновено, а целта за всички е еднаква – по-силен бизнес в България, повече конкуренция и по-добро благосъстояние за всички.

Този сайт използва cookies

"Cookies" подобряват вашето онлайн присъствие и събират общодостъпни статистически данни. Продължавайки престоя си в сайта, Вие се съгласявате с тези "cookies".

Close