konkurenten-analiz

Конкуренцията е едно от най-големите предимства на пазарната икономика – това е безспорен факт. Повечето мнения гравитират около твърдението, че най-печеливши от силната конкуренция са потребителите, които получават по-качествени продукти на по-ниски цени. Това със сигурност е вярно, но в никакъв случай не бива да се смята, че конкурентният пазар е опасно място за бизнес, където трудно може да се постигне успех.

Напротив! С правилния подход, точна и навременна информация, както и задълбочен анализ конкуренцията може да помогне на компанията Ви да развие на максимум своя потенциал и никога да не изостава от последните тенденции. Разбира се, оперативните и стратегическите задачи пред всеки мениджър никога не свършват и качественият конкурентен анализ е на практика невъзможен. Тук идва на помощ нашият екип.

Предлагаме задълбочен финансов анализ на конкуренцията в сектора и нейното развитие.

Анализът съдържа:

  • Изследване на лидерите в сектора. Кои са водещите компании в отрасъла? Какъв е техният пазарен дял? С какво превъзхождат изследваната компания?
  • Анализ на основните конкуренти на компанията. Погледът е фокусиран върху конкурентите с пазарен дял, близък до този на изследваната компания. Сравняваме представянето им през годината и извеждаме техните превъзходства и слабости.
  • Анализ на най-проспериращите конкуренти. Идентифицираме компаниите с най-висок ръст в приходите и изследваме в детайли причините, пораждащи техния прогрес.
  • Идентифициране на нови заплахи в сектора. Анализираме наличието на нови играчи в сектора, които се развиват стремително и представляват заплаха за изследваното дружество.

Изтеглете ПРИМЕРЕН КОНКУРЕНТЕН АНАЛИЗ, за да добиете нагледна представа за продукта.

Каква е ползата за бизнеса Ви от конкурентен анализ?

  • Идентифицирате кои са Вашите основни конкуренти и какви са техните характеристики.
  • Получавате подробна сравнителна информация за състоянието на Вашата или друга компания спрямо нейните конкуренти. 
  • Научавате кои са силните и слабите страни както на компанията спрямо нейните конкуренти, така и на конкурентите спрямо компанията. 
  • Идентифицирате отличителни характеристики на конкурентите и получавате задълбочен анализ на факторите, пораждащи тяхното положително или отрицателно развитие. 
  • Получавате поглед върху по-глобалната картина в сектора и по-специално върху конкретния сегмент, в който се намира изследваната компания.

Изобщо, конкурентният анализ е един от основните инструменти за взимане на правилни решения в динамична и постоянно променяща се бизнес среда от гледна точка на маркетинг, финансов риск, мениджмънт и т.н.

Свържете се с нас на имейл office@fimon.net, за да заявите професионален конкурентен анализ на изключително добра цена!

Този сайт използва cookies

"Cookies" подобряват вашето онлайн присъствие и събират общодостъпни статистически данни. Продължавайки престоя си в сайта, Вие се съгласявате с тези "cookies".

Close