sektoren-analiz

Една от най-комплексните услуги, които предлагаме, е секторен анализ на конкретен отрасъл от българската икономика. Нашият опитен екип от експерти изготвя задълбочен финансов анализ на определен корпоративен сектор, с който получавате подробна информация за неговото текущо състояние и развитие през годините. Секторното проучване е безценен помощник при вземане на инвестиционно решение, определяне на посоката на развитие на бизнеса Ви или оценка на риска в отрасъла.

Анализът разглежда сектора в детайли и съдържа:

  • Обща статистическа информация за отрасъла. Обхватът е фокусиран върху ключовите статистически показатели за развитието на отрасъла като обем произведена продукция, количество извършени услуги, брой регистрирани компании и т.н.

 

  • Общ финансов анализ на сектора. Открояват се основните тенденции на развитие в отрасъла, подплатени с агрегирани финансови показатели и тяхната интерпретация.

 

  • Анализ на водещите компании в отрасъла. Включва подробен финансов анализ на лидерите в конкретния сектор, сравнение помежду им и спрямо общите показатели за отрасъла, извеждане на основните тенденции и двигатели на растежа на водещите компании и др.

 

  • Списък с водещи работодатели. Предоставяме информация за компаниите с най-висока средна численост на персонала и анализираме постигната ефективност от техните служители.

 

Изтеглете ПРИМЕРЕН СЕКТОРЕН АНАЛИЗ, за да добиете нагледна представа за продукта.

Секторните анализи, които изготвя нашият екип, са един от най-ефикасните инструменти за проучване на пазара, тенденциите в него и потенциала за развитие. Разполагаме с необходимата информация, умения и опит, за да Ви поднесем задълбочен и полезен анализ на всеки копоративен сектор в България. С наша помощ бихте могли да идентифицирате потенциалните силни и слаби страни на компаниите в конкретен отрасъл, възможностите, заплахите и рисковете в него, както и потенциалните конкуренти. Това е една чудесна отправна точка за взимането на правилни бъдещи решения за Вашия бизнес.

Свържете се с нас на имейл office@fimon.net, за да заявите професионален секторен анализ на изключително добра цена!

Този сайт използва cookies

"Cookies" подобряват вашето онлайн присъствие и събират общодостъпни статистически данни. Продължавайки престоя си в сайта, Вие се съгласявате с тези "cookies".

Close